Levelsystem för husvagn

E&P Levelsystem riktar din husvagn på max. 120 sekunder per knapprtyck. Systemets höjdpunkter – 6 stöd monteras på fordonsdamen för att uppnå en enastående stabilitet för din husvagn.


Riktning i två steg, det kompletta systemet


För att helautomatiskt ställa din husvagn vågrätt och konstruktionsskonande var våra ingenjörer tvungna att tänka i helt nya banor. Viktigt för utvecklingen av E&P levelsystem var att dela in nivelleringen i två steg. Först åker de två huvudstöden på axeln ut, lyfter den helt och riktar husvagnen exakt vågrätt över hela bredden. I nästa steg riktas husvagnen exakt i den längsgående axeln med hjälp av de fyra hydrauliska Big-Foot-stöden i hörnen, vilka ersätter de vanliga vevstöden för stillastående. Därigenom står husvagnen helautomatiskt vågrätt och stabilt på två minuter. De sex hydrauliska stöden är anslutna till fordonsramen och axeln med monteringsplattor. Genom riktningen i två steg och parvis förflyttning av stöden förhindras att skadliga torsionskrafter överförs till konstruktionen via fordonsgolvet. Därmed säkerställs inte bara maximal komfort, utan även maximal säkerhet för chassi och underrede.


Fördelarna i överblick


Den begränsade lastkapaciteten måste beaktas av husvagnsägaren gällande tillbehören. På E&P levelsystem kunde konstruktörerna begränsa mervikten för hela hydraulsystemet jämfört med standardvevstöden till endast knappt 20 kg genom att använda lätta material. Det är barnsligt enkelt att styra systemet.

Efter bara ett knapptryck ställer E&P levelsystem husvagnen helt på egen hand och helautomatiskt i vågrät position.

Den fast installerade manöverpanelen ingår alltid i leveransomfattningen. Den som vill ha det ännu bekvämare kan välja mellan en fjärrkontroll, en mobil pekplatta eller styrning med en smarttelefon-app via Wifi-modulen.

- Vågrätt på 2 minuter
- Stabil och säker uppställning
- Genast klart för användning
- För enkelaxlade och tvåaxlade husvagnar upp till 3,5 ton totalvikt
- Undviker stilleståndsskador på däcken genom höjning av hjulen från marken på vinteruppställningsplatsen
- Underhållsfritt
- Komplett hydrauliskt
- AL-KO Big Foot-stödfötter inklusive
- Extremt lätt
- Stöldskydd inklusiveMontering, leveransomfattning & frågor om Levelsystem husbilar


Har du fler frågor? Skulle du gärna vilja få reda på mer i en broschyr eller få rådgivning direkt? Kom då förbi hos oss eller hos en av våra auktoriserade E&P-servicepartner i din närhet. Där kan du även låta montera in levelsystem direkt.