Vägningsfunktion
Vad väger din husbil eller husvagn?

Föreskriven är en maximal vikt som du måste följa så att du kan åka säkert.

Din husbil har en tillåten maximal massa, vilket är hur tung din husbil kan väga när du är på väg.

Du kan hitta den tillåtna maximala massan på ditt registreringsbevis.

Din husvagn har också en maximal vikt.

Om din husbil eller husvagn är tyngre än tillåtet riskerar du böter och detta påverkar också körstabiliteten.

Hur får du reda på hur mycket din husbil väger?

Du kan få din husbil vägd på många ställen.

E&P hydraulik har nivåsystem med tillägg av ett vägningssystem för att stå stabilt och säkert med Camper och Caravan och även säkert och i enlighet med reglerna.
Automatiskt nivelleringssystem för Husbil och Husvagn.