Faq
FAQ Vanligt förekommande frågor (TIPS)Den automatiska nivelleringen kan först påbörjas efter att alla stöd är indragna. Om stöden inte är helt indragna när ni önskar utföra en automatisk nivellering kommer systemet göra detta självt. Du kan med andra ord inte snabbt justera stöden, systemet kommer alltid först att dra in stöden fullständigt.

Vid en för låg batterispänning stänger det hydrauliska nivelleringssystemet av sig självt.

Om du inte har dragit in alla stöd innan du tänker åka, kommer systemet direkt ge ett visuellt/akustiskt alarm och drar automatiskt in alla stöd så snabbt handbromsen släpps. Hos husbilar med en luftbromsinstallation sker detta vid start av motorn.

Alla normala funktioner av nivelleringssystemet är inte tillgängliga i felsökningsläget.

Stöden fungerar parvis (2 stöd samtidigt) i nivelleringssystemet. Vänster sida, höger sida, framsida samt baksida. Endast för funktionen 'Dra in alla stöd' dras alla stöden in samtidigt.

En del husbilar har vridstolar som inte fungerar om handbromsen är åtdragen. När nivelleringssystemet är färdigt och startnyckeln är avvriden, kan du lossa handbromsen. Se till att husbilen ligger is växel innan du släpper handbromsen.

Vid dåliga väderförhållanden (t.ex. snö), placera en bit gummi, matta eller liknande under stödplattorna för att undvika att dessa glider undan.

Vid dåliga väderförhållanden (stark kyla) kan du, när nivelleringssystemet är färdigt och start-kontakten är av, lossa handbromsen. Se till att husbilen ligger i växel innan du släpper handbromsen.

Vid dåligt markunderlag (gupp, håligheter, lutning etc) rekommenderas manuell hantering.

Vid manuell hantering måste alla stöd först skjutas ut innan den faktiska nivelleringen kan börja.

Nivelleringssystemet har sina begränsningar. Vid en för stor lutning är det inte säkert att systemet fungerar. Detta kan skilja sig mellan olika husbilar.

Om lutar för mycket och inte längre reagerar på att automatiskt nivellering rekommenderar vi att försöka få husbilen så nära sin nollpunkt som möjligt. Du kommer då märka att systemet har en semi-automatisk funktion.

Vid den manuella hanteringen kan 2 pilar börja lysa jämte LED-lampan. Härigenom visar nivelleringssystemet var, vid det tillfället, den lägsta punkten befinner sig.

Viktig
Eftersom dessa inte är utbytbara måste ni kontakta er återförsäljare/installatör.
Automatiskt nivelleringssystem för Husbil och Husvagn.