Husvagnar
Nivelleringssystem till husvagnar - LevelC

E&P’s nivelleringssystem till husvagnar nivåreglerar din husvagn inom 120 sekunder med en enkel knapptryckning. Systemets höjdpunkt - 6 stöd är installerade på chassit för att säkerställa enastående stabilitet för din husvagn.


Nivellering med Level C - det kompletta systemet

För att helautomatiskt ställa en husvagn vågrätt och skona konstruktionen, var våra ingenjörer tvungna att tänka i helt nya banor. Viktigt för utvecklingen av E&P nivåsystem för husvagn LevelC (- från engelskan ”Levelsystem for Caravans”), var att dela in nivelleringen i två steg. I första steget körs de två huvudstödbenen på axeln ut, lyfter husvagnen helt och riktar upp den vågrätt över hela bredden. I steg två, riktas husvagnen upp, exakt i den längsgående axeln med hjälp av de fyra hydrauliska big foot-stöden i hörnen, vilka ersätter de vanliga vevstöden. På så vis står husvagnen vågrätt och stabilt helt automatiskt och inom loppet av två minuter. De sex hydrauliska stöden är ansluta till fordonsramen och axeln med monteringsplattor.

Genom uppriktningen i de två steg och den parvisa körningen av stöden, förhindras att skadliga torsionskrafter överförs till påbyggnaden via fordonsgolvet. Därmed ger LevelC inte bara maximal komfort, utan även maximal säkerhet för chassi och underrede.

En husvagnsägare måste alltid tänka på den begränsade lastkapaciteten när de skaffar nya tillbehör. Konstruktörerna på E&P lyckades genom att medvetet använda lätta material, begränsa hela hydraulsystemets extravikt till knappt 20 kg, jämfört med standardvevstöden. Occh det är barnsligt enkelt att stya systemet.

Efter en enkel knapptryckning ställer E&P LevelC, husvagnen i vågrät position helt på egen hand och helautomatiskt. I andra fall, kan stöden även styras manuellt.

Den fast installerade manöverpanelen ingår alltid vid leverans. Den som vill ha det ännu bekvämare, kan välja mellan en mobil pekskärm eller styrning med vår app i smarttelefonen via WiFi-modulen.


Våra fördelar

Vågrätt på 2 minuter
Stabil och säker uppställning
Genast klar för användning
För enkelaxlade och boggie-husvagnar, totalvikt upp till 3,5 ton
Helautomatisk och manuell höjning
Undviker platta däck genom höjning av hjulen från marken på uppställningsplatsen vintertid
Underhållsfritt
Komplett hydrauliskt
Inklusive big foot-stödfötter från AL-KO
Inget slitage
Extremt lätt
Inklusive stöldskydd


Frågor, montering och leveranstider gällande nivelleringssystemet

Mer utförlig information hittar du i våra broschyrer.
Har du fler frågor gällande montering och leveranstider, kan du alltid kontakta oss eller någon av våra auktoriserade serviceverkstäder i din närhet.
Automatiskt nivelleringssystem för Husbil och Husvagn.