Husvagnar kompakt
Nivelleringssystem till husvagnar - LevelC Compact

E&P’s nivelleringssystem till husvagnar nivåreglerar din husvagn inom 120 sekunder med en enkel knapptryckning. Systemets höjdpunkt - 2 hydrauliska stödben är installerade på axeln för att säkerställa en enastående stabilitet för din husvagn.


Nivellering med LevelC Compact-systemet

I dialog med husvagnsägare har återkommande önskemål framkommit om ett delmanuellt system, där de manuella vevstödet sitter kvar på husvagnen. Så uppstod vårt E&P LevelC Compact-system (- från engelskan ”Levelssystem for Caravans). Den som själv vill ta tag i uppriktningen, får ett förmånligt alternativ med detta nivelleringssystem. På husvagnens axel monteras två hydrauliska stödben som styrs från manöverenheten och automaitskt ställer husvagnen vågrätt längs den tvärgående axeln. Därefter ställs husvagnen vågrätt längs den längsgående axeln med stödhjulet och vevstöden vevas ut manuellt som stabilisering. Efter det, står husvagnen stabilt och vågrätt, helt enkelt.

En husvagnsägare måste alltid tänka på den begränsade lastkapaciteten när de skaffar nya tillbehör. Konstruktörerna på E&P lyckades genom att medvetet använda lätta material, begränsa hela hydraulsystemets extravikt till knappt 20 kg, jämfört med standardvevstöden. Occh det är barnsligt enkelt att stya systemet.

Efter en enkel knapptryckning ställer E&P LevelC, husvagnen i vågrät position helt på egen hand och helautomatiskt. I andra fall, kan stöden även styras manuellt.

Den fast installerade manöverpanelen ingår alltid vid leverans. Den som vill ha det ännu bekvämare, kan välja mellan en mobil pekskärm eller styrning med vår app i smarttelefonen via WiFi-modulen.


Våra fördelar

Vågrätt på 2 minuter
Stabil och säker uppställning
Genast klar för användning
För enkelaxlade och boggie-husvagnar, totalvikt upp till 3,5 ton
Helautomatisk och manuell höjning
Undviker platta däck genom höjning av hjulen från marken på uppställningsplatsen vintertid
Underhållsfritt
Komplett hydrauliskt
Inklusive big foot-stödfötter från AL-KO
Inget slitage
Extremt lätt
Inklusive stöldskydd


Frågor, montering och leveranstider gällande nivelleringssystemet

Mer utförlig information hittar du i våra broschyrer.
Har du fler frågor gällande montering och leveranstider, kan du alltid kontakta oss eller någon av våra auktoriserade serviceverkstäder i din närhet.
Automatiskt nivelleringssystem för Husbil och Husvagn.